Leijester Hegedyk 29
9071 XB
Alde Leie
Nederland

Tel/fax: +31 518 40 38 40
E-mail: info@jannekespoelstra.nl
.NL
FRYSK
ENGLISH

Vertalingen

logoOerset.jpg

 

 

 

 

 

 

- uit het Engels en Fries naar het Nederlands

- uit het Nederlands en Engels naar het Fries


Specialisaties: geneeskunde, microbiologie, landbouw en literatuur.

 

 

Lid Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers.

O.a. meegewerkt aan:

 - vertaling van Merck Manual (Merck Manual Medisch Handboek, editie 2000 en 2004)

- Prisma woordenboek Fries (zie: Publicaties)

 

KvK Leeuwarden 01086950